4.7.2010

Organizational Culture and Leadership - Edgar Schein

Kirja-arvostelu: Edgar Schein - Organizational Culture and Leadership
Miten johtaminen vaikuttaa organisaatiokulttuuriin? Kuinka paljon kulttuurista on sellaista että siihen pystyy vaikuttamaan johdon toimenpitein? Edgar H. Schein on pitkään alalla vaikuttanut professori ja konsultti. Organizational Culture and Leadership on alunperin julkaistu parikymmentä vuotta sitten, mutta uusin painos on 2000-luvun alkupuolelta. Millaista arvoa kirja antaa organisaatiokulttuurista kiinnostuneille?

Kulttuuri ja organisaatiokulttuuri ovat käsitteinä vaikeita määritellä. Yleensä ajatellaan, että kulttuurilla tarkoitetaan "sitä tapaa millä asiat yleensä hoituvat kussakin ympäristössä". Puolivirallisia määritelmiä on lukuisia ja juuri tämä perusteiden hajanaisuus antaa jo oman leimansa sille, kuinka lapsenkengissä organisaatiokulttuurin johtaminen on.

Scheinin ehkä tunnetuin ajatus on ns. kulttuurin tasot, jotka ovat 1) artefaktit, 2) tunnustetut arvot ja 3) perusolettamukset. Artefaktit ja tunnustetut arvot ovat yrityksen kulttuurin näkyvä osa, mutta Scheinin mukaan kaikki kulttuuri kumpuaa lopulta perusolettamuksista, jotka ovat usein piilossa ja löytyäkseen vaativat syventymistä. Näitä perusolettamuksia on myös vaikea muuttaa, sillä ne ovat juurtuneet syvällä työntekijöiden ajatteluun. Scheinin tasomalli on osoittautunut käyttökelpoiseksi työkaluksi analysoidessani yrityskulttuureja ja niihin kaivattuja muutoksia.

Yksi kirjan muista väitteistä on, että "leaders create culture, managers act in it". Yleensä ajatellaan, että "leader" on henkilö joka johtaa vision kautta. Hän on karismaattinen, mukaansatempaava ja vähemmän numeroita tuijottava henkilö. "Manager" toisaalta on johtajan analyyttinen puoli, joka osaa tehdä rationaalisia johtopäätöksiä olemassaolevan tiedon perusteella.

Moitteen sanan Schein saa joskus melko mekanistisesta lähestymistavasta kulttuuriin, joka on itsessään kovin orgaaninen käsite. Tieteen perusta on tietenkin rakentaa malleja, jotka kuvaavat todellisuutta, mutta joskus kaipaisin professori Scheiniltä holistisempaa lähetysmistä aiheeseen. Kirja on silti yleisessä käytössä maailman yliopistoissa kurssikirjana. Voin sitä lämpimästi suositella myös kaikille bisnesvaikuttajille.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti