15.12.2012

23 Things They Don't Tell You About Capitalism - Ha-Joon Chang


Professori Chang on tunnettu Cambridgen yliopiston taloustietelijä. Hän on kirjoittanut provokatiivisen ja erittäin informatiivisen kirjan, jossa hän kritisoi 23 länsimaalaisiin aivokoppiin pinttynyttä uskomusta. Chang on itse Korealainen ja itämainen talousajattelu heijastuu voimakkaasti hänen ajatuksissaan. Hänellä on erinomainen ja taivutteleva tapa esittää ajatuksensa ja olen varma, että moni ekonomisti saisi tästä teoksesta hyvää aivojumppaa.

Kirjan teesit ovat niin hyvät, että on mielestäni kiinnostavaa listata tähän kaikki 23 väitettä. Osa väitteistä on itsestäänselviä - osa vaatii enemmän paneutumista (kuten väite 6):
 1. "Vapaat markkinat" ovat myytti
 2. Yrityksiä ei pitäisi johtaa omistajien etujen mukaisesti
 3. Suurin osa länsimaiden asukkaista saa liian korkeaa palkkaa
 4. Pesukone on ollut internetiä tärkeämpi keksintö
 5. Saat ihmisiltä sitä mitä odotat
 6. Makrotason tasapaino ei ole tehnyt maailmantaloudesta vakaampaa
 7. Vapaat markkinat eivät tee alikehittyneistä maista varakkaampia
 8. Pääomalla on kansallisuus
 9. Emme elä teollisuudenjälkeistä aikakautta
 10. Yhdysvalloissa ei ole maailman korkein elintaso
 11. Afrikka ei ole tuomittu olemaan aina kehityksestä jäljessä
 12. Hallitukset voivat valita menestyjiä markkinoilla
 13. Rikkaiden rikastuminen ei tee meista muista rikkaampia
 14. USA:n johtavat ovat ylipalkattuja
 15. Köyhien maiden asukkaat ovat yritteliäämpiä kuin kehittyneiden maiden asukkaat
 16. Emme ole tarpeeksi fiksuja jättääksemme asiat markkinoiden ratkaistaviksi
 17. Kouluttautuminen itsessään ei tee valtiosta varakasta
 18. Se mikä on General Motorsin parhaaksi, ei ole välttämättä Amerikan parhaaksi
 19. Kommunismin romahduksesta huolimatta, elämme edelleenkin suunnitelmatalouksissa
 20. Tasapuoliset osallistumisen mahdollisuudet eivät vielä tarkoita tasapuolisuutta
 21. Voimakas valtiovalta tekee ihmisistä avoimempia muutokselle
 22. Rahoitusmarkkinoiden on muututtava vähemmän tehokkaiksi, ei toisinpäin
 23. Hyvä talouspolitiikka ei vaadi hyviä ekonomisteja
Osa väitteistä kuulostaa järjen- ja intuitionvastaisilta, mutta Chang osaa argumentoida teesiensä puolesta erittäin uskottavasti. Hän edustaa ajattelussaan maalaisjärkistä, hieman konservatiivista aasialaista koulukuntaa, joka kannattaa vahvan valtiovallan ja markkinatalouden yhdistämistä - pohjoismaiseen ajatteluun tämä sopii hyvin, vaikka Chang ei kirjoitakaan juuri meille tyypillisestä hyvinvointivaltiosta.

Umpivasemmistolaiselta vaikuttava Chang ei suinkaan ole kommunisti vaan kannattaa markkinataloutta. Hän vain haluaa kirjassaan tuoda esiin nykyjärjestelmän heikkouksia. Changin mukaan nykyjärjestelmä on tehokas kuin huippuunsa viritetty kone, mutta se on samalla hauras kuin riisiposliinista tehty vati. Jos annamme markkinoiden päättää kaikesta, saamme keräillä sirpaleita vielä monta vuosikymmentä.

Voin lämpimästi suositella Changin kirjaa kenelle tahansa, sillä se on kirjoitettu helposti omaksuttavaan muotoon, hyvällä huumorilla ja huolellisesti argumentoiden.

11.12.2012

Vastuullinen sijoittaminen - Anna Hyrske, ym.

Sain arvosteltavaksi FINVA:n julkaiseman teoksen vastuullisesta sijoittamisesta, jonka Anna Hyrske ja joukko muita vastuullisen sijoittamisen asiantuntijoita ovat laatineet. Aiempaa suomenkielistä kirjallisuutta aiheesta on rajallisesti saatavilla, joten teos on kiinnostava keskustelunavaus.

Kirja tekee selkeä pesäeron eettisen ja vastuullisen sijoittamisen välille. Eettinen sijoittaminen nähdään enemmän hyväntekeväisyytenä kun taas vastuullinen sijoittaminen pyrkii tekemään tuottoa ja ottamaan liiketoiminnan vastuullisuuden huomioon samanaikaisesti. Tämä erotus on mielestäni tarpeellinen ja kirjoittajat onnistuvat perustelemaan kantansa hyvin.

Vastuullinen sijoittaminen” pohjautuu kirjana paljolti YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin eli PRI:hin. Kirjailijat myös kannustavat organisaatioita allekirjoittamaan periaatteet, joihin kuuluu muun muassa vastuullisuuden huomioiminen sijoituksia tehtäessä eli ns. ESG (environmental, social and governance) -tekijöiden huomioiminen; avoin raportointi ja periaatteiden jakaminen eteenpäin. PRI on mielestäni hyvä, konkreettinen pohja kirjalle ja on perusteltua, että instituutiosijoittajat ottaisivat nämä perusteet käyttöön.